Image

Kafdav'dan Kafkas Kültür Müzesi

Anavatanlarından sürülmüş olan Kuzey Kafkasya halklarının; geçmişte günlük yaşamında ve savaşlarda kullandığı her türlü obje giderek yok olmaya başlamıştır. Köylere gidip halkımızdan yok fiyatına satın alınan bu nesneler artık zor bulunmaktadır.

50’li yaşlardaki kuşaklar, onları günlük yaşamda kullanmış, nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak görmüş ve her bir objenin geçmişi ile doğuş öyküsü hakkında az da olsa bilgisi vardır. Buna karşın, gençlerimiz bu konuda bizim kadar şanslı olamadılar. Köyden kente göçün beraberinde getirdiği yeni koşullar ile ekonomik zaruretler sonucu zorunlu olarak birçok obje yok pahasına elden çıkarılmıştır. Bu nedenle de kent doğumlu çocuklar ve gençler bu objeleri yeterince bilememektedirler.

İşte bu ihtiyacın bir sonucu olarak, kurmaya başladığımız Kafkas Kültür Müzesini, her nesneden en az birer adedinin bulunabileceği bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz. Ancak o zaman, gençler ve gelecek kuşaklar müzemizde atalarının kullandığı şeyleri görme ve kullanım amaçlarını öğrenme imkânı bulabileceklerdir. Müze kurma çalışmalarımız çok yeni olmakla beraber bağışlar yoluyla az da olsa yol almış durumdayız. Hemşerilerimizin desteği ve öz verisiyle hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Bu aşamada;

a) Erkekler için; çocuk yaşlarında, gençlik ve olgunluk çağında, av esnasında ve nihayet yaşlılık döneminde giydikleri keçe çorapları ve kalpaklarına kadar günlük yaşamlarının parçası olmuş araç-gereçler, savaş ortamında kullandıkları kılıç, kama, zırh, gürz, tabanca, tüfek, barut, fişeklik- ve fişekler ile erkeğin ayrılmaz parçaları olan at ve at kültürüne bağlı olarak da yamçı, kamçı, Şharhon (başlık), eğer takımı, köstek, gem ve benzeri şeylere;

b) Bayanlar için çocukluk dönemi, genç kızlık dönemi, gelinlik dönemi, ev hanımlığı dönemi ve ninelik döneminin tümünün kendisine has giyim tarzları, takıları, gümüş kemerleri ile bileklikleri, işledikleri-ürettikleri–dokudukları (Halı-kilim-seccade gibi) eğirdikleri ve ördükleri tüm yün eşyaları, bohça türleri, oya işlemeleri, iğne-iplik takımı…gibi şeylere,

c) Ev eşyaları olarak da semaver takımı, yemek takımı, tencere ve kazan türleri, şvan zinciri, üç ayak demir ocaklık, üç ayak sofra, sini, kaşık-çatal türleri, kepçeler, tas türleri, tepsiler, su bakraçları, fincan takımları, kulplu ahşap hupi’ler, ibrik-leğenler, aydınlatma lambaları, şamdan gogonlar, müzik aparatları… gibi şeylere Kafkas Kültür Müzesi’nin ihtiyacı vardır.Ellerinde bu tür malzeme bulunanları bağış yapmaya davet ediyoruz. O takdirde bağışladıkları eşyalar, o aile adına ve varsa aile armasıyla kayda alınıp etiketlenerek sergilenecek, araştırmacı ve ziyaretçilerin tetkikine sunulacaktır. Bağış yapamayacak olup satmak zorunda olanlar, yok fiyatına seyyar alıcılara satmamalı, vakfımızla irtibat kurmaya çalışmalıdırlar.

Keyfiyeti tüm hemşerilerimize önemle duyururuz.

KAFDAV

Kaynak: kafdav.org